DC Language Training


Language that raises your level !

FAQ (NL)

Over onze lesmethode

De lesmethode is gebaseerd op het ERK (Europees Referentiekader voor moderne talen) dat wordt toegepast door de onderwijsinstellingen in West-Europa. Eerst wordt je startniveau bepaald - A0 (beginner), A1-A2 (basisgebruiker), B1-B2 (onafhankelijk gebruiker), C1-C2 (vaardig gebruiker) - en aan de hand daarvan worden realistische leerdoelen afgesproken.

De standaard cursus is erop gericht de beginnende taalgebruiker onafhankelijk te maken door hem/haar zo snel mogelijk te leren communiceren en de essentie van teksten te leren begrijpen. De lesstof is gebaseerd op alledaagse situaties met actuele beeld- en geluidsfragmenten. Alle taalvaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven en grammatica) worden geoefend en  regelmatig getoetst.

Onafhankelijke taalgebruikers hebben meestal meer baat bij een Maatwerk cursus gericht op hun specifieke taken bijv. het maken van (bedrijfs)rapportages, het verbeteren van mail en briefwisseling, het redigeren van analyses en scripties of het voorbereiden van presentaties en examens.

Waar vindt de les plaats?

De les kan plaatsvinden bij DC Language Training in Hoofddorp, bij de klant thuis  of in-company. Voor verplaatsingen buiten Hoofddorp geldt de wettelijke kilometervergoeding van 0,19 Euro/km.

Moet ik lesmateriaal aanschaffen?

Voor Standaard cursussen zal de docent na de intake een leerboek aanbevelen overeenkomstig het taalniveau van de student. Het leerboek bevat tevens een code voor de online leeromgeving waar men zelfstandig kan oefenen.

Voor Maatwerk zal in overleg met de klant specifiek lesmateriaal gekozen worden

Inhalen van lessen

Wanneer U lessen boekt worden deze ingepland in overleg met de docent. Om een les te herplannen neemt U ten laatste op de avond voorafgaand aan de lesdag contact op met DC Language Training, zoniet wordt de les gefactureerd. Lessen kunnen worden herpland met een max. van 4 lesuren per 10 geboekte lesuren.

Parkeren

U kan kosteloos parkeren bij DC Language Training (Fortius Hoofddorp) of bij het Haarlemmermeer Lyceum op 2 min. lopen van DC Language Training.